Tomra - ReAct

Tomra ønsket med sin app å digitalisere panteøyeblikket og skape et bindeledd mellom bruker og panteautomaten. I appen kan man scanne QR-koden som finnes på pantekvitteringern for å registrere panten i appen. Da vil brukeren blant annet kunne dele sin miljøinnsats på Facebook og andre sosiale medier. På denne måten ønsker Tomra å øke bevisttgjøringen rundt pantegevinsten for miljøet og skape et større engasjement for å pante. 

 

Appen er tilgjengelig både på Android og iPhone.