FÅ KONTROLL PÅ TIDSFORBRUKET I HJEMMETJENESTEN.

Ingen binding, ingen forpliktelser

Mac Stående 2.png

HAR DERE KONTROLL PÅ TIDSFORBRUKET? TAS BESLUTNINGER BASERT PÅ MAGEFØLELSE OG SYNSING?

Mange hjemmetjenester er for dårlige til å dokumentere tidsforbruket. Vet dere om velferds teknologien faktisk har hatt effekt? Hvor mye er egentlig direkte/indirekte brukertid? Hvor skal dere omorganisere? Hvorfor det er ulikheter mellom sonene? Er utviklingen på tur opp eller ned? Har dere i det hele tatt kontroll på tidfsorbruket i tjenesten?


HVA ER M_SOLUTION

M_Solutin er en brukervennlig løsning for kartlegging og måling av tidsforbruk og aktivitet. Den fungerer ved at de ansatte laster ned en APP og registrerer det de gjør ved å skanne NFC brikker. (Near Field Communication). Gevinstene er mange.

  • Kontroll over tidsbruk - løpende oversikt & statistikk

  • Faktabasert beslutningsgrunnlag & dokumentasjon

  • Personvern ivaretatt

  • Bruk mobiltelefonene de ansatte har med seg

  • Fungerer OFF-LINE

  • Resultat: Mer tid til pasienten og kontroll

Dette skjermbildet viser at kjøre/gå utgjør 22,1% av arbeidstiden over en gitt periode.

Dette skjermbildet viser at kjøre/gå utgjør 22,1% av arbeidstiden over en gitt periode.

HVORFOR AKTIVITETSKARTLEGGING?

Hvorfor tjener du penger? Hvorfor holder lag 1 budsjett og ikke lag2?

Det handler om å ha korrekt beslutningsgrunnlag.

Mange sliter med manglende og ukomplett informasjon for ledelses beslutninger.

Det handler om å få bedre forståelse. Effektiv kostnadskontroll krever forståelse for hvordan det å produsere tjenester og krever aktiviteter, og hvordan aktivitetene i sin tur generere kostnader.

Dere må kunne skille mellom verdiskapende og ikke-verdiskapende aktiviteter.

Noen kommuner som har tatt i bruk tidsregistrering

Ved å innføre tidsregistrering økte vi ATA-tiden (direkte brukertid) med 19%. Den ligger nå på 56% og det mener jeg er godt tall.
— Stig Netland, Nedre Eiker

Name *
Name

Kontakt oss:

Ring Johnny: 48287125

Ring Tor-Erling: 98220240

Ring Preben: 93056310

Ring Jens Petter: 99496403

Ring Johan: 99340373

E-post: post@giantleap.no