Erfaringer DriveCONTROL - kjøretøymonterte ANPR kameraer

drive-controll_on_car.png

Det er nå flere av kundene våre som har investert i kjøretøymonterte kameraer, løsningen for forenkler og effektiviserer tidskontroll og sjekk av digitale tillatelser.

Operatøren VestPark i Bergen er en av disse. VestPark er et lite selskap som kontrollere og har gått fra 0 til 3 mill i omsetning på 3 år.

VestPark satte i drift systemet i desember 2015, og bruker løsningen både til sjekk av gyldig parkering samt tidskontroll. Det er på disse månedene med kameraet gjort 34472 observasjoner av kjøretøy, hvorav 554 har resultert i en kontrollavgift.

VestPark er godt fornøyd med det nye systemet, som muliggjør effektiv kontroll av store områder med digitale tillatelser.