Nytt konsept: fastmontert ANPR kamera i p-hus

ANPR_fastmontertkamera.png

Giant Leap har nå tatt frem et komplett konsept for fastmonterte ANPR-kameraer i p-hus. Løsningen innebærer at kunder som fra før er registrert med kredittkort gjennom P-app'en eller i Permit, nå kan kjøre inn og ut av parkeringshus og automatisk får satt korrekt parkeringstid og belastning på kortet.

Noen av utfordringene med ANPR-løsninger her i Norge er vei- og værforhold som gjør at skilter av og til kan være vanskelige å lese av for kameraet. For å støtte opp under disse utfordringene, kan kunden selv starte eller stoppe parkeringer som ikke blir registrert av kameraet. Dermed er systemet også egnet for åpne plasser uten bom hvor det fortsatt gjøres kontroll.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om denne løsningen, eller for å avtale et referansebesøk på pilotanlegget. 

Jan-Olav Karlstad
+47 48994268
janolavk@giantleap.no