Nyhet! Støtte for automatisk oppslag for svenske og danske kjøretøy

svensk_kjoretoy_oppslag.png

I forbindelse med utrullingen av kontrollverktøyet hos nye kunder i Sverige og Danmark, har Giant Leap laget en felles skandinavisk tjeneste for oppslag på teknisk kjøretøysinformasjon. Denne brukes da i auto-oppslaget etter skanning eller inntasting av kjennemerket, og vil på samme måte som for norske kjøretøy i dag, også returnere korrekt modell og merke for svenske og danske kjøretøy. 

Tjenesten tilbys uten noen ekstra kostnad, og vil rulles ut forløpende for eksisterende kunder. Har du spørsmål til tjenesten, kontakt Produktsjef Jan-Olav Karlstad på mail: janolavk@giantleap.no.