Rammeavtale med NRK

Giant Leap har nylig inngått 2 nye rammeavtaler med NRK innenfor mobil App utvikling. 27 ulike tilbydere deltok i anbudskonkurransen. NRK anslår selv at de skal utvikle App’er for ca. kr. 25 mill. i kontraktsperioden.

I tildelingsbrevet skriver NRK:

I forhold til tildelingskriteriet «Tilbudt kompetanse og erfaring» ble tilbudet fra Giant Leap Technologies AS vurdert som svært bra jfr. flere av de andre tilbyderne ved at de tilbyr et  meget kompetent team både på formal- og realkompetanse. Giant Leap Technologies AS tilbyr et godt sammensatt team med god fokus på hva som «skjer» både teknisk, men også opp i mot det redaksjonelle og design. De viser god kompetanse og erfaring i sine referanseprosjekter.

Giant Leap skal hjelpe NRK innenfor områdene:

  • Utvikling iOS
  • Utvikling Android 
  • Utvikling Windows Phone
  • Grafisk Design Mobil- & Nettbrett
  • Interaksjonsdesign Mobil- & Nettbrett

Vi ser frem til spennende prosjekter sammen med NRK i årene fremover.