AtB lanserer sin sanntidsapp!

Det fylkeskommunale selskapet AtB har det overordnede ansvaret for kollektivtransport med buss, trikk og båt i Sør-Trøndelag fylke. AtBs busser og trikker er utstyrt med GPS. Dette gir mulighet til å finne ut hvor bussen/trikken virkelig er til enhver tid, og dermed regne ut korrekt avgangstid fra de ulike holdeplassene på basis av dette.

Giant Leap har nylig levert en App som gir de reisende i Sør-Trøndelag sanntidsinformasjon om avgangstider for buss og trikk på sine smarttelefoner. App’n gir også tilgang til «Bussorakelet», som er en reiseplanlegger som gir mulighet til å stille spørsmål i hele setninger.