TIMEREGISTRERING, KARTLEGGING AV ARBEIDSTID & NULLPUNKTMÅLING

Ingen binding, ingen forpliktelser

Mac Stående 2.png

TAS BESLUTNINGER BASERT PÅ MAGEFØLELSE OG SYNSING ELLER FAKTA?

Vår overbevisning er at det er mange som er for dårlige til å dokumentere tidsforbruket. Vet dere om velferds teknologien faktisk har hatt effekt? Hvor mye som egentlig er direkte/indirekte brukertid? Hvor skal dere omorganisere? Hvorfor det er ulikheter mellom sonene? Er utviklingen på tur opp eller ned?


HVA ER M_SOLUTION

Vår overbevisning er at det er mange som er for dårlige til å dokumentere tidsforbruket. Vet dere om velferds teknologien faktisk har hatt effekt? Hvor mye som egentlig er direkte/indirekte brukertid? Hvor dere skal omorganisere? Hvorfor det er ulikheter mellom sonene? Er utviklingen på tur opp eller ned?

Vår overbevisning er at det er mange som er for dårlige til å dokumentere tidsforbruket. Vet dere om velferds teknologien faktisk har hatt effekt? Hvor mye som egentlig er direkte/indirekte brukertid? Hvor dere skal omorganisere? Hvorfor det er ulikheter mellom sonene? Er utviklingen på tur opp eller ned?

Dette er et skjermbilde som viser en kommune som viser at kjøre/gå utgjør 22,1% av arbeidstiden over en gitt periode.

Dette er et skjermbilde som viser en kommune som viser at kjøre/gå utgjør 22,1% av arbeidstiden over en gitt periode.

HVA ER M_SOLUTION

Vår overbevisning er at det er mange som er for dårlige til å dokumentere tidsforbruket. Vet dere om velferds teknologien faktisk har hatt effekt? Hvor mye som egentlig er direkte/indirekte brukertid? Hvor dere skal omorganisere? Hvorfor det er ulikheter mellom sonene? Er utviklingen på tur opp eller ned?

Vår overbevisning er at det er mange som er for dårlige til å dokumentere tidsforbruket. Vet dere om velferds teknologien faktisk har hatt effekt? Hvor mye som egentlig er direkte/indirekte brukertid? Hvor dere skal omorganisere? Hvorfor det er ulikheter mellom sonene? Er utviklingen på tur opp eller ned?