Ditt neste App prosjekt?

Har du store planer og gode ideer? Ønsker du og forbedre, effektivisere eller forenkle hverdagen til dine kunder eller ansatte? Vi kan hjelpe deg med å realisere dine planer og ideer. Årevis med erfaring både med integrasjoner, mobilklienter og brukervennlighet har gjort oss til en solid og god samarbeidsparter til ditt nye app prosjekt.      

 

Giant Leap som samarbeidspartner

Vi tror på en god prosess. Alle ledd er viktig for å utvikle en god app, og alt starter med kommunikasjon. Med oss som samarbeidsparter vil du oppleve et tett samarbeid fra prosjektstart til prosjektslutt. Vi har høyt fokus på funksjonalitet, ytelse og brukervennlighet i våre prosjekter, da vi setter bruken av appen foran fancy effekter. En god app utfører en oppgave, og gjør det mesterlig. 

 

En prat med oss

Ønsker du å vite mer tar Jan Hansen i mot din samtale:

Telefon:   +47 994 13 782
E-post:  jan.hansen(at)giantleap.no