Pocket-service Intro

 
 

Om filmen

Denne filmen er en kort og generell introduksjon til vår feltassistent for serviceteknikere. Filmen presenterer løsningen på et overordnet nivå og gir deg en grunnleggende forståelse for hvordan du navigerer, hvor finner funksjoner og hvordan du oppretter en ordre.