Kostbare avgjørelser baseres i dag på magefølelsen.

M_Solution er et faktabasert styringssystem for ledelse innen hjemmebaserte tjenester. Få full oversikt over hva arbeidstiden går til. Den fungerer ved at man laster ned en APP og registrer ved å starte APPen eller scanne RFID brikker. Man kan selv velge hva man vil måle det være seg ata-tid, innetid, kjøring, osv.


Slik fungerer det

velg hva som skal måles.png

Logg inn og bestem hva som skal måles

Dere bestemmer hva som skal måles.

  • ATA-tid,

  • transport,

  • innetid,

  • alarmer,

  • Tunge brukere

Dere ser resultatene og kan ta ut rapport og statistikker. Last ned produktark.


start registrering.png

De ansatte laster ned appen

Last ned appen og start registrering.


Vi valgte denne løsningen fordi den var brukervennlig.
— Anette, kommune 1

Hva sier andre kommuner?

Sarpsborg Hjemmetjeneste:

  • Måle faktisk tid hos bruker

  • Hvor mye tid som går til kjøring

  • Hvor mye av arbeidstiden som går til innetid

  • Økonomi - hvordan er ressursbruken fordelt.


Over 20.000 ansatte registrerer daglig


Snakk med meg, jeg har møtt Hjemmetjenesten i mange kommuner!

Snakk med meg, jeg har møtt Hjemmetjenesten i mange kommuner!

Det starter med en samtale

M_Solution har mange bruksområder. Kontakt oss for å se hvordan vi kan løse dine behov. Vi har 20 års erfaring og vi har jobbet med de fleste kommunene i Norge.

Ring Tor-Erling på 98 22 02 40, send en e-post eller


Mange fornøyde kunder