M_Solution er en løsning der ledelsen og ansatte kan måle og kartlegge tidsbruken i avdelingen eller hos brukerne.


 1. Definer HVA dere vil måle.

Skjermbilde 2019-01-26 kl. 13.31.38.png

 • ATA-tid (Brukertid).

 • Transport

 • Innetid

 • Alarmer

 • Trygghetsalarm

 • Medisinrom

 • Rapport

Vi kan også legge inn andre ting som dere ikke finner på listen. Det er dere som bestemmer hva dere vil måle og dere kan endre og legge til helt som dere ønsker.


2. Last ned APPen og start registrering.

ATA tid.png

3. Full innsikt og kontroll

indirekte ata tid.png

DASHBOARD: Ta ut statistikker på avdeling, bruker eller ansatt. Uten måling har du ikke kontroll på virksomheten. Se hvorfor ting er som de er. Se hvor dere kan jobbe smartere. Filtrer bort det dere har kontroll på og jobb videre med avvikene. Få dokumentasjonen du trenger.


Vi valgte denne løsningen fordi den er brukervennlig.
— Andrea, soneleder Nesodden hjemmetjeneste

Her er en liten oversikt over gevinster med M_Solution

 • Mål før, under og etter omorganisering for å se om endringene gir effekt.

 • Bruk data som grunnlag for å omorganisere.

 • Mål ATA-tid (brukertid), transport og innetid konstant for å se avvikene.

 • Dokumenter at det er behov for flere ressurser.

 • Se ulikheter mellom sonene.

 • Kjør periodiske målinger på alt for få et helhetsbilde over arbeidstiden.

 • Se total tid per bruker (direkte og indirekte tid) og dokumenter dette mot vedtakene.

 • bekreftet/avkreftet det dere har trodd, synset og gjettet.

 • Gevinstrealisering. Kjør nullpunkts analyser for å se hvilken velferdsteknologi som har effekt.

 • Se endringer over tid.


Over 20.000 ansatte registrerer daglig


Snakk med meg, jeg har møtt Hjemmetjenesten i mange kommuner!

Snakk med meg, jeg har møtt Hjemmetjenesten i mange kommuner!

Det starter med en samtale

M_Solution har mange bruksområder. Kontakt oss for å se hvordan vi kan løse dine behov. Vi har 20 års erfaring og vi har jobbet med de fleste kommunene i Norge.

Ring Tor-Erling på 98 22 02 40, send en e-post eller


Vi leverer tjenester til over 140 kommuner