Er du fortsatt i tvil om du skal ta i bruk tidsregistrering?

usikker.png

Har du et eller flere av problemene under skal du snakke mer med oss:

  1. Du vet ikke eller er usikker på hva ATA-tiden (direkte brukertid) er.

  2. Du tror at ATA-tiden er over 60% men er usikker på om tallene stemmer. Alt over 60% er veldig høyt.

  3. Du tror at innetid og transport er høy men har ingenting som dokumeterer det.

  4. Du har stort arbeidspress men får ikke flere ressurser. Du må omfordele ressurser men vet ikke hvor dere bør starte.

  5. Du har fått beskjed om å kutte kostnader. Du trenger hjelp eller vil dokumentere at dere ikke kan kutte stillinger.

  6. Du/Dere tar beslutninger basert på magefølelse og synsing.

  7. Du/Dere vil se om velferdsteknologien har effekt.

Klikk her for pris, referanser, møte eller mer informasjon


Noen kommuner som har tatt i bruk tidsregistrering

Name *
Name

Kontakt oss:

Ring Tor-Erling: 98220240

Ring Preben: 93056310

Ring Jens Petter: 99496403

E-post: post@giantleap.no

Chat: Chat med oss dersom du ser den blå boblen nederst i høyre hjørne.