Er dette overvåkning? Bryter dette mot personvern?

gdpr hjemmetjenesten.png

TIMEREGISTRERING HANDLER IKKE OM Å MÅLE DEN ANSATTE:

Direkte brukertid handler om å kunne dokumentere medgått tid hos brukere og se utvikling over tid. Personopplysninger om bruker er psaudumisert ved at det er løpenummer fra journalsystem som benyttes.

Målinger av trygghetsalarmer, medisinrom, apotek, sykehus, telefoner osv handler om å dokumentere indirekte brukertid. Igjen så er personvern er ivaretatt ved at det er løpenummer fra journalsystem som benyttes.

Transport handler om å måle hvor mye av arbeidstiden som går til kjøring, gå, sykle. Her måler man tid medgått til transport. Det er heller ingen GPS-sporing, kun TID som måles. Dersom man benytter GPS sporing skal dette meldes til datatilsynet.

Innetid, møter osv handler om å kartlegge hvor mye av tiden som brukes på kontoret. Her måler man avdelingen. Dette handler ikke om måling på individnivå. Personvern er ivaretatt ved at det er ansattnummer som benyttes. Data kan også anonymiseres. Mange bruker også navnet på arbeidslisten.

Nullpunktmålinger handler om å se effekten av velferdsteknologi. Her gjennomfører man målinger før og etter test av ny teknologi for å kunne avdekke om noe har effekt eller ikke. Dette handler ikke om å måle den ansatte.

Klikk her for pris, referanser, møte eller mer informasjon

Alle våre tjenester leveres i hht gjeldende lovverk og er i samsvar med kravene i GDPR. Løsningen driftes av Evry.
— Tor-Erling Nilsen, Giant Leap Technologies AS

Målinger på individnivå er mulig. Dette skal gjøres i dialog med tillitsvalgt, personvernombud og de ansatte. Vår anbefaling er at man tar med tillitsvalgte uansett og helt fra starten. All data kan anonymiseres. Flere hjemmetjenester benytter navnet på ruten som brukere. Det kan sendes ut et skriv eller signeres en avtale mellom avdelingen og den ansatte om at informasjon ikke kan brukes mot den ansatte.


Noen kommuner som har tatt i bruk tidsregistrering


Name *
Name

Kontakt oss:

Ring Tor-Erling: 98220240

Ring Preben: 93056310

Ring Jens Petter: 99496403

E-post: post@giantleap.no

Chat: Chat med oss dersom du ser den blå boblen nederst i høyre hjørne.