Slik registerer man enkelt ved å skanne NFC brikker

NFC = Near Field Communication

Fest NFC brikken i dørkarmen hos brukerne. Her er den usynlig og det er enkelt for den ansatte å se den. Registreringen starter når man skanner brikken og stopper når man skanner seg ut. På denne måten får man lik registrering for alle og tallene blir reelle.  Det er ikke mulig å registrere feil ved at man legger inn tall manuelt eller starter og stopper som man selv vil.

Fest NFC brikken i dørkarmen hos brukerne. Her er den usynlig og det er enkelt for den ansatte å se den. Registreringen starter når man skanner brikken og stopper når man skanner seg ut. På denne måten får man lik registrering for alle og tallene blir reelle.

Det er ikke mulig å registrere feil ved at man legger inn tall manuelt eller starter og stopper som man selv vil.


HVA ER NFC:

Nærfeltskommunikasjon (engelsk: near field communication, NFC) er en nettverksteknologi som gjør at to enheter kan kommunisere trådløst over korte avstander (ca. 4–20 cm) med hverandre. Nærfeltskommunikasjon anvendes primært til å dele data, parre enheter og utføre transaksjoner, for eksempel tidsmålinger. Teknologien er basert på RadioFrekvensIdentiFikasjon (RFID). NFC brikkene er magnetiske og evigvarende.

HVA KAN DEN FESTES PÅ?

  • Dørkarm hos bruker for å måle direkte brukertid

  • Dashboard i bil for å måle transport

  • PC for å måle rapport

  • Kontoret for å måle innetid

  • Nøkkelknippe for å måle trygghetsalarmer

  • Dør for å måle tid på medisinrom

NFC brikkene er magnetiske og evigvarende. Man kan knytte alle aktiviteter mot en bruker for å dokumentere indirekte brukertid.

NFC brikkene er magnetiske og evigvarende. Man kan knytte alle aktiviteter mot en bruker for å dokumentere indirekte brukertid.


Noen kommuner som har tatt i bruk tidsregistrering


Name *
Name

Kontakt oss:

Ring Tor-Erling: 98220240

Ring Preben: 93056310

Ring Jens Petter: 99496403

E-post: post@giantleap.no

Chat: Chat med oss dersom du ser den blå boblen nederst i høyre hjørne.