9 gevinster med tids & aktivitetsmåling:

gevinster.png

HER ER 9 GEVINSTER DERE KAN TA UT MED LØSNINGEN:

  1. Bedre analyser og økt tjenesteproduksjon. Hele hensikten med løsningen er å dokumentere ressursbehovet samt få kontroll på hva arbeidstiden faktisk går til. Dette gir korrekt og faktabasert beslutningsgrunnlag.

  2. Få kontroll på driften. Bruk tall, statistikk og analyser til planlegging og omorganisering. (Ingen er uenig i fakta).

  3. Dokumenter alle arbeidsoppgavene en ansatt har i en periode. Identifiser tidstyver og benchmark dårlig mot god praksis. Effektiviser.

  4. Kontroller vedtakstid mot faktisk produsert tid. Bruk tallene til å regulere vedtakstiden.

  5. Mer tid ute hos brukerne. Nedre Eiker Kommune økte ATA-tiden (ansikt til ansikt) med 19% kun ved å innføre systemet. Gevinsten kom når ansatte ble bevist over egen tidsforbruk.

  6. Reduser usikkerhet. Kostnadskontroll krever forståelse rundt at det å produsere en tjeneste krever aktiviteter, og hvordan aktivitetene i sin tur genererer kostnader. Hver % i budsjettet koster dere x kroner.

  7. Gevinstrealisering ifm velferdsteknologi. Se effekten av det dere tester. Få grunnlag for å kjøpe/avstå fra å kjøpe eller si opp ting som ikke har effekt.

  8. Rapportering av overtid. Bruk som grunnlag for overtidsbetaling.

  9. Like arbeidsvilkår. Se om fordelingen av tid på de ulike aktivitetene er lik. Se på hvorfor det eventuelt er forskjeller – hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes for å skape like arbeidsvilkår for alle som jobber i hjemmetjenesten.

Klikk her for pris, referanser, møte eller mer informasjon

Inntjening første år – ca 3 mill kroner (ATA fra 47,5 til 53% - økt produksjon på 12%). Hver % koster oss ca 500.000. Vi ligger nå på ca 57%.
— Stig Netland, Nedre Eiker

Noen kommuner som har tatt i bruk tidsregistrering

Name *
Name

Kontakt oss:

Ring Tor-Erling: 98220240

Ring Preben: 93056310

Ring Jens Petter: 99496403

Ring Johan: 99340373

E-post: post@giantleap.no

Chat: Chat med oss dersom du ser den blå boblen nederst i høyre hjørne.