Slik starter dere med tidsregistrering.


  1. Velg hva dere vil måle.

Det er primært 4 hovedkategorier som bør måles konstant: Administrativ tid/Innetid, ATA-tid (direkte brukerkontakt/brukertid), transport og alarmer. For å dokumentere tidsforbruket i andre kan man velge: Rapportering, jobbe i journalsystem, mobil omsorg, øvrige gjøremål, lunch, tid på medisinrom, apotek, fylle drivstoff, rydde kjøkken, levere urinprøver, møter, internopplæring, telefonhenvendelser, sykehus, bomturer osv…

Det er primært 4 hovedkategorier som bør måles konstant: Administrativ tid/Innetid, ATA-tid (direkte brukerkontakt/brukertid), transport og alarmer. For å dokumentere tidsforbruket i andre kan man velge: Rapportering, jobbe i journalsystem, mobil omsorg, øvrige gjøremål, lunch, tid på medisinrom, apotek, fylle drivstoff, rydde kjøkken, levere urinprøver, møter, internopplæring, telefonhenvendelser, sykehus, bomturer osv…

2. Last med APPen på nettbrett eller mobil.

De fleste har allerede journalsystemet på mobilen. Det er enkelt å veksle mellom disse to appene. Appen lastes ned via et felles administrasjonsverktøy på alle telefoner eller man kan gjøre dette manuelt.

De fleste har allerede journalsystemet på mobilen. Det er enkelt å veksle mellom disse to appene. Appen lastes ned via et felles administrasjonsverktøy på alle telefoner eller man kan gjøre dette manuelt.

3. Start registrering

Man starter registrering ved å logge inn i APPen og trykke START & STOPP eller man fester NFC (near field communication) brikker og skanner disse. APPen fungerer også OFF-LINE og vil synkronisere når man får tilgang til nett.

Man starter registrering ved å logge inn i APPen og trykke START & STOPP eller man fester NFC (near field communication) brikker og skanner disse. APPen fungerer også OFF-LINE og vil synkronisere når man får tilgang til nett.

Full kontroll

Umiddelbart etter registrering kan man lese av statistikk. Etter 1 mnds registrering har man gode tall og data.

Umiddelbart etter registrering kan man lese av statistikk. Etter 1 mnds registrering har man gode tall og data.