Giant Leap Technologies AS ble etablert i 2000 med utspring fra teknologimiljøet ved NTNU i Trondheim. Vi har i dag posisjon som et av de mest spennende norske selskapene innenfor utvikling og integrasjon av komplette forretningskritiske mobile løsninger.  Vi er en tjenesteinnovatør innen mobilitet og utvikler Apps rettet mot sluttbrukere. Her bistår vi våre kunder gjennom hele verdikjeden fra forretnings- og konseptutvikling, design og systemutvikling til etablering av en effektiv drift og forvaltning av tjenestene. I tillegg til tjenester rettet mot sluttbrukere, Apps, utvikler vi bransjespesifikke løsninger for bedrifter som har ansatte som jobber ute i felt. Her har vi ferdig løsninger innenfor Service, Salg, Kontroll, Logistikk og Transport som har stor utbredelse i markedet, også internasjonalt Vi er i dag 28 ansatte som brenner for mobilitet og har kontorer i «Posthuset» midt i Oslo

Kompetente og entusiastiske mobilutviklere

Alle reiser starter med et lite steg. Et lite steg for deg kan nå være å skifte jobb. Sammen med oss i Giant Leap så kan det lille steget bli til en fantastisk reise innen mobilitet, spennende løsninger og tjenester. Ta derfor spranget over til Giant Leap.

I Giant Leap vil du ta del i utviklingen av spennende nye løsninger samt videreutvikle mobile tjenester og Apps som daglig er i bruk av flere hundre tusen nordmenn. Hos oss vil du ta del i hele prosessen fra idé og design til leveranse og videreutvikling av tjenestene.

Hvem er så du?

 • Du er en kompetent mobil-programmerer med god kjennskap til native utvikling på Android og/eller iOS (Obj-C/Swift + Interface Builder)
 • Du har erfaring med utvikling av ikke-trivielle mobilapplikasjoner og er oppdatert på endringer i nye versjoner av iOS/Android
 • Du har god forståelse for muligheter og begrensninger ved utvikling på mobile plattformer og har kjennskap til hele mobile økosystemet
 • Du kjenner prosessene for opplasting til AppStore/Google Play
 • Du er effektiv og kvalitetsorientert
 • Du har erfaring fra prosjektarbeid basert på smidige metoder som Kanban og Scrum og erfaring med bruk av GIT

I Giant Leap vil din hverdag kunne se slik ut:

 • Programmering av mobile løsninger, utvikling av løsninger med god arkitektur
 • Arbeid i team og bruk av smidige metoder under produkt- og systemutvikling og samarbeid med andre utviklere i Giant Leap
 • Team-arbeid med designere, prosjektledere og selgere for utvikling av nye tjenester sammen med dyktige kunder
 • Samarbeid med dyktige partnere på andre løsninger for tjenesteintegrasjoner
 • Hyppig deployment av løsningene og hurtig tilbakemelding fra brukere og kunder
 • Faglig utvikling gjennom interne fagaktiviteter og eksterne kurs

 

Vi belønner alle de små stegene, og hos oss får du konkurransedyktig lønn i et sterkt faglig og sosialt miljø. Her er det stor aktivitet og høy trivsel. Du får stor påvirkningskraft og vi gir ansvar og muligheter til god faglig utvikling. Vi jobber hardt for å ta i bruk moderne teknologier for å sikre teknisk konkurransefortrinn og samtidig skape en faglig spennende arbeidsplass.

 

Interessert? Ta kontakt med vår rekrutteringspartner Technogarden Magellan, ved partner Reidar Kvam; reidar.kvam@technogarden.no, mobil: 926 30 008