Giant Leap Technologies AS ble etablert i 2000 med utspring fra teknologimiljøet ved NTNU i Trondheim. Vi har i dag posisjon som et av de mest spennende norske selskapene innenfor utvikling og integrasjon av komplette forretningskritiske mobile løsninger.  Vi er en tjenesteinnovatør innen mobilitet og utvikler Apps rettet mot sluttbrukere. Her bistår vi våre kunder gjennom hele verdikjeden fra forretnings- og konseptutvikling, design og systemutvikling til etablering av en effektiv drift og forvaltning av tjenestene. I tillegg til tjenester rettet mot sluttbrukere, Apps, utvikler vi bransjespesifikke løsninger for bedrifter som har ansatte som jobber ute i felt. Her har vi ferdig løsninger innenfor Service, Salg, Kontroll, Logistikk og Transport som har stor utbredelse i markedet, også internasjonalt. Vi er i dag 28 ansatte som brenner for mobilitet og har kontorer i ”Posthuset” midt i Oslo.

Dyktige og engasjerte systemutviklere som vil utvikle løsninger i Java

Alle reiser starter med et lite steg. Et lite steg for deg kan nå være å skifte jobb. Sammen med oss i Giant Leap så kan det lille steget bli til en fantastisk reise innen mobilitet, spennende løsninger og tjenester. Ta derfor spranget over til Giant Leap.

I Giant Leap vil du ta del i utviklingen av spennende nye løsninger samt videreutvikle mobile tjenester og Apps som daglig er i bruk av flere hundre tusen nordmenn. Hos oss vil du ta del i hele prosessen fra idé og design til leveranse og videreutvikling av tjenestene.

Hvem er så du?

 • Du er en dyktig Java-programmerer med god kjennskap til viktige Open Source teknologier som Spring, Hibernate, CXF, Jetty, Jackson, JUnit, Apache Commons, JodaTime og SLF4J
 • Du har jobbet med utvikling av større Java-løsninger og har god forståelse for arkitektur og som kan se IT-løsninger i sammenheng med brukernes behov
 • Du er en effektiv og kvalitetsorientert person med erfaring fra prosjektarbeid basert på smidige metoder som Kanban og Scrum
 • Du har erfaring med applikasjonsservere som Jetty og TomCat, og kjenner til webtjenester og integrasjoner basert på SOAP og REST
 • Du har med erfaring med ORM-teknologier som JPA og Hibernate, er komfortabel med JDBC/SQL og databasesystemer som MySQL, PostgreSQL, MS SQL og HSQLDB
 • Du har god kjennskap til løsninger knyttet til bygg og integrasjon som Maven, Gradle, TeamCity, Bamboo og Jenkins/Hudson

 

I Giant Leap vil din hverdag kunne se slik ut:

 • Programmering av Java serverside løsninger, utvikling av løsninger med god arkitektur
 • Arbeid i team og bruk av smidige metoder under produkt- og systemutvikling og samarbeid med andre utviklere i Giant Leap
 • Team-arbeid med designere, prosjektledere og selgere for utvikling av nye tjenester sammen med dyktige kunder
 • Samarbeid med dyktige partnere på andre løsninger for tjenesteintegrasjoner
 • Hyppig deployment av løsningene og hurtig tilbakemelding fra brukere og kunder
 • Faglig utvikling gjennom interne fagaktiviteter og eksterne kurs

 

Vi belønner alle de små stegene, og hos oss får du konkurransedyktig lønn i et sterkt faglig og sosialt miljø. Her er det stor aktivitet og høy trivsel. Du får stor påvirkningskraft og vi gir ansvar og muligheter til god faglig utvikling. Vi jobber hardt for å ta i bruk moderne teknologier for å sikre teknisk konkurransefortrinn og samtidig skape en faglig spennende arbeidsplass.

 

Interessert? Ta kontakt med vår rekrutteringspartner Technogarden Magellan, ved partner Reidar Kvam; reidar.kvam@technogarden.no, mobil: 926 30 008